Spletna stran Naloge.UIRS.SI
vsebuje povezave na spletne strani starejših nalog, ki jih je za potrebe raznih projektnih nalog izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije. 

 

 Povezave do spletnih strani starejših nalog

 

Tia

CRP

ClimchAlp

Interreg III B Alpine Space

Ilustracije

Znanost mladini 2008

RZPR - Koroške

Regionalna razvojna agencija Koroške

RZPR - Savinjske

Regionalna razvojna agencija Celje

Rare project

Interreg III B CADSES

Strokovne podlage za pripravo RPN LUR

RRA LUR, SVRS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Moreco

Alpine Space in ESRR

C3Alps

Alpine Space

Status

South East EU

MER

MED EU